Home

Procedurförmåga the big five

Save Money With The Latest Free Coupon Codes, Promos & Discounts, Updated Daily The most prevalent personality framework is the Big Five, or the five-factor model of personality. Not only does this theory of personality apply in multiple countries and cultures around the world (Schmitt et al., 2007), there is a valid and reliable assessment scale for measuring the five factors

Big Five Coupons 30% Off and Freeshipping Code

 1. Longitudinal studies also suggest that these big five personality traits tend to be relatively stable over the course of adulthood. One study of working-age adults found that personality tended to be stable over a four-year period and displayed little change as a result of adverse life events
 2. The Big five är de fem viktigaste förmågorna i styrdokumenten.Ofta kan man se att förmågorna kopplas ihop med de fem stora djuren, Elefant, buffel, noshörning, lejon och leopard, dock har förmågorna ingen koppling till djurens förmågor
 3. Big Five Personality Test. This self-report test measures the big five personality traits using the IPIP Big-Five Factor Markers. Introduction: The big five personality traits are the best accepted and most commonly used model of personality in academic psychology. The big five come from the statistical study of responses to personality items
 4. Find BIG brands for low prices in sporting gear, fitness equipment, active apparel, and sport-specific shoes and cleats. Buy online or in-store
 5. However, it wasn't until the 1980s that the Big Five began to receive wider scholarly attention. Today, the Big Five is a ubiquitous part of psychology research, and psychologists largely agree that personality can be grouped into the five basic traits specified by the Big Five
 6. Big Five was honored by Virtuoso, the leading international travel agency network specializing in luxury and experiential travel with the Virtuoso Sustainable Tourism Leadership Award. This is the second time that Big Five has received this award, and is the only company to have won this valued awar

Big Five Personality Traits: The OCEAN Model Explaine

 1. Quickly find your scores on the Big Five personality traits with this free, scientifically validated psychological assessment. You'll discover how you measure up in the five factors of personality: Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, and Neuroticism
 2. The Big Five personality traits, also known as the five-factor model (FFM) and the OCEAN model, is a taxonomy for personality traits. It is based on common language descriptors. When factor analysis (a statistical technique) is applied to personality survey data, some words used to describe aspects of personality are often applied to the same.
 3. Ungefär enligt denna modell skulle jag önska att vi kunde göra i Unikum. Ulrica Elisson Gane har på sin kunskapsvägg satt upp detta. Det är tydligt och klart samt kopplat till The Big Five. Mycket bra! Detta är en veckas planering i matte men att kunna översätta det till en Pedagogisk Planering över längre tid i Unikum skulle vara super
 4. The Big Five model of personality is widely considered to be the most robust way to describe personality differences. It is the basis of most modern personality research. This 60-question inventory is based on questionnaires used in professional research settings and will evaluate your personality on each of the Five Factors
 5. In Africa, the Big Five game animals are the lion, leopard, rhinoceros, elephant, and Cape buffalo. The term was coined by big-game hunters, and refers to the five most difficult animals in Africa to hunt on foot, but is now also widely used by safari tour operators
 6. Lgr 11, big 5 och bedömning 1. Hur jag jobbat med elever i åk 1-3 Ulrica Elisson @Wimsis13 ulricaelisson.se elissonu@gmail.com 2. Så här började jag arbeta med eleverna 3. Åk 1-3 Åk 4-6 Länkar till kunskapsvägg åk 1-3 samt åk 4-6 4
 7. Psychological researchers often use a five-factor model to evaluate what are believed to be five core aspects, or traits, of an individual's personality. Commonly referred to as the Big 5.

The Big Five Personality Traits - Verywell Min

 1. Bedömningsstöd ma, sv och so år 6 och The Big Five Detta var faktiskt inte helt fel. Man kan ladda ner ett bedömningsstöd i matte, svenska och so med uppgifter som man låter eleverna arbeta med. Sedan får man hjälp att veta på vilken betygsnivå deras arbeten ligger på
 2. The Five Factor Model is based on trait theory and measures 30 personalities all in all, divided into five main dimensions, namely the so-called Big Five. The Big Five, or Five Factor Model (FFM), is the gold standard in social science, and is at the forefront of scientific personality testing
 3. The Big 5 i musik • Orsaker till och konsekvenser av musiklyssnande och hur hörselskador kan förebyggas. (AF)! • Eleven kan ge omdömen om eget och andras musicerande och ge förslag på förbättringar. (MKF)! • Eleven kan föra resonemang om musikens olika funktioner och vilken betydelse den har + historiskt har haft för individer.

So med Sofia: The Big 5 - so-veingeskolan

The Big Five I november 2011 publicerade Pedagogiska magasinet en artikel av Göran Svanelid där han skrev om att han tyckte att man ska fokusera på de på de fem förmågor som är allra vanligast i grundskolans läroplan. Dessa kallas av många för The Big 5″, precis som de 5 stora vilda djuren som jagas på Afrikas savanner BIG FIVE Analysförmåga Beskriva orsaker och konsekvenser. Föreslå lösningar. Förklara och påvisa samband. Se utifrån och växla mellan olika perspektiv. Jämföra: Likheter och skillnader, för- och nackdelar. Kommunikativ förmåga Samtala. Diskutera. Motivera. Presentera. Uttrycka egna åsikter och ståndpunkter. Framföra och bemöta. THE BIG FIVE -Att tydliggöra de långsiktiga målen i lgr -11 och kunskapskravens fem övergripande förmågor för elever, föräldrar och pedagoger. . the big five. bakgrund göran svanelids artikel the big five . . the big five oc Procedurförmåga • söka, samla, strukturera och kritiskt mor nf onataai k nsi gr • skilja på fakta och värderingar Lärandets fem förmågor - The Big 5 Jag heter Madeleine Bergholtz och här skriver jag om det jag och mina 6:or på Gällkvistskolan arbetar med. Det blir ett bra sätt för eleverna och för mig att dokumentera och se hur förmågor utvecklas i matematik, no och svenska under året

Vill man att elevernas kunskapsutveckling ska bli så bra som möjligt så är det the big five man ska satsa på, säger Göran Svanelid. SO-läraren Ida Sohlberg blev såld när hon mötte konceptet. På Kalmarsundsskolan, där hon undervisar i årskurs 6-9, jobbar de gemensamt med the big five i fokus The Big 5 = De generella förmågorna i Lgr 11´s alla kursplaner • Analysförmåga - 100 % • Kommunikativ förmåga - 100 % • Begreppslig förmåga - 88 % (Ej eng+hkk) • Procedurförmåga - 100 % • Metakognitiv förmåga - 75 % (Ej SO Jag som driver bloggen heter Johanna Rönnqvist och är verksam förstelärare inom grundskolan i Solna. Jag är intresserad av den senaste forskningen inom pedagogik och didaktik och vill utveckla metoder för min undervisning och elevens lärande. Min utgångspunkt i skolbloggen är den dagliga verksamheten i skolan och min undervisning i åk 5 Stödstruktur förmågor. Öppna frågor, enligt förmågorna. Vad ska bort - Djur. Presentation De fem förmågorna2. The big five. The big five är ett system där man inte värderar de direkta kunskaperna en elev har i ett ämne utan istället värderar hur en elev gjort medan den lärt sig.

The big 5 är idag ett välkänt begrepp för pedagoger. Det finns fem förmågor som man kan se genomsyrar läroplanen och vi kan också se i läroplanerna att de blir en röd tråd från förskola till gymnasiet De fem förmågorna utgörs av: Analysförmåga, Kommunikativ förmåga, Metakognitiv förmåga, Procedurförmåga och Begreppslig förmåga. I Pedagogiska Magasinet pågick under en period en livlig debatt kring Big Five med både ris och ros (3,4) Göran Svanelid (2011) Lägg krutet på The Big 5. Pedagogiska magasinet nr 4/11. Göran Svanelid (2012) Jakten på The Big 5 går vidare. Pedagogiska magasinet nr 4/12. Big Five-gruppen på Facebook. Där diskuterar mer än 18 000 medlemmar pedagogiska frågeställningar utifrån de fem stora förmågorna

Big Five Personality Test - Open Psychometric

The Big 5 March 15, 2012 Written by Thomson Safaris If you're interested in safari, you may have heard of the Big Five, a term big-game hunters came up with for the five most difficult African species to track and hunt on foot The Big Five Personality Test from personality-testing.info courtesy ipip.ori.org. Introduction This is a personality test, it will help you understand why you act.

The big five finns i mitten. Ett språkutvecklande arbetssätt innebär att man arbetar medvetet med att alla elever ska utveckla sitt språk. Att språket hänger tätt samman med kunskapsutveckling. EPA är en metod som betyder ensam, par, alla The Big 5 /De generella förmågorna i Lgr 11 Analysförmåga Kommunikativ förmåga Begreppslig förmåga Procedurförmåga Metakognitiv förmåga ROT-pedagogik Syfte och mål Centralt innehåll Lgr 11 =Metodbok Kunskapskra Pris: 246 kr. häftad, 2014. Skickas inom 5‑7 vardagar. Köp boken De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5 av Göran Svanelid (ISBN 9789144099989) hos Adlibris Goodbye Big Five. Life Without the Tech Giants. Kashmir Hill. 1/22/19 11:45AM. Amazon, Facebook, Google, Microsoft, and Apple collectively make products that we love, products that we hate.

Video: Big 5 Sporting Goods - Shop our selection to get ready to play

Understanding the Big Five Personality Traits - thoughtco

The Big Five is an empirically-derived model of human personality traits. Using survey data to analyze how personality traits cluster together, psychologists found that 5 clusters of traits consistently emerge via a statistical approach called factor analysis (a statistical method that identifies commonalities in a set of variables) De viktigaste förmågorna för att kunna nå målen och kunskapskraven i skolan enligt Lgr11 kallas av Göran Svanelid för The Big Five. De består av: Procedurförmåga/förmåga att hantera informatio

Big Five Tours & Expeditions Luxury Travel & Tour

Vidare sätts hjärnkontoret igång och man kan vidarereflektera hur mycket som helst. Jag talade med en kollega om The Big 5 och att vi på vår arbetsplats faktiskt använder dessa förmågor i alla ämnen redan nu fast med andra ord. Att implementera the big 5 är inget nytt, vi använder det ju redan (Dub) Merger of the Big Five, Part 1 21:21 • Full Episode • Season 3 Episode 14 • Noah gives the Big Five one last chance to redeem themselves in a five-on-two tag team duel where Yugi and Joey take on the entire Big Five Pris: 246 kr. Häftad, 2014. Skickas inom 1-3 vardagar. Köp De fem förmågorna i teori och praktik - Boken om The Big 5 av Göran Svanelid på Bokus.com

Fröken Flipp. Flippad Fröken och verksamhetsutvecklare, just nu med foten utanför klassrummet, men hjärtat innanför. Alltid. Åsikter och tankar är mina egna Föreläsning av Skolverket om skolans värdegrund och arbetet med att stärka hela skolans uppdrag. https://www.youtube.com/watch?v=Fc5MtGE-jhw&feature=youtube_gdat Vid sidan av ämneskunskaper ställer kursplanerna för grundskolan krav på generella kompetenser. Dessa har kallats The Big 5 och omfattar analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga och metakognitiv förmåga.... Läs mer

The Big Five Personality Test - Truit

• Delge egna erfarenheter av att arbeta med The Big 5 i undervisningen. PP bygger på Göran Svanelids bok; De fem förmågorna i teorin och praktiken, Boken om The Big 5. Stödmallar och exempel är även, till allra största del, tagna från denna bok som kan vara en inspirationskälla för pedagoger i arbetet med The Big Five Hans lösning blev »The Big Five«, de fem viktigaste generella förmågorna i kursplanerna. Göran Svanelid tar emot hemma i den smakfullt inredda villan i Saltsjö-Boo. Han är förkyld men arbetar ändå. Sedan hans artikel om Big five publicerades i Pedagogiska Maga­sinet (PM) i november 2011 har hans dagar varit fulltecknade Jag menar inte ett arbete i sig, även om det också är viktigt, men att de känner att de fått visa alla delarna av The big five och att de inte känner att det där de skulle behöva förbättra med kunskapsmålen, det blev de tvungna att lämna kvar. Så vad göra Dessa har kallats The Big 5 och omfattar analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga och metakognitiv förmåga. Göran Svanelid visar att man kan hitta dem i det. Vad menas med The Big 5? De flesta människor kopplar säker samman uttrycket The Big 5 med de fem vilda djur (leopard, elefant, noshörning, afrikansk buffel och lejon) som jagas på de afrikanska savannerna. I min, och numera i tusentals andras, pedagogiska värld så står uttrycket för de fem viktigaste förmågorna i Lgr 11

Inlägg om The Big Five skrivna av Fröken Flipp. Vad menas egentligen med Big 5? Namnet Big 5 kanske du har stött på i andra sammanhang, då främst när det gäller storvilts-jakt i Afrika, dvs när man jagar de 5 stora djuren (lejon, buffel, gepard, elefant och noshörning) I detta temaarbete har eleverna fått chans att utveckla sina förmågor, The Big Five, som vi berättade om på föräldramötet. Kommunikativa förmågan: eleverna har samtalat, resonerat och diskuterat med sin kompis samt redovisat sitt arbete för klassen

Big Five personality traits - Wikipedi

Han döpte dem till The big five och de blev kopplade till de fem stora på savannen. I kortet och enkelt förklarat var det förmågorna: Begreppsförmåga - Ord och begrepp som vi arbetar med. Procedurförmåga - Tillvägagångssätt ex. kunna söka och samla information man vill ha. Analysförmåga - Vad, hur, när, vem, varför Big Five matris skapad av Theres Åkerblom. Nej, jag är inte ute efter att lyfta fram ett misstag som en enskild pedagog har gjort. Tro mig, jag har gjort betydligt större misstag än så! Men jag väljer att lyfta det för det är en viktig del i debatten kring The Big Five (eller vilket annat verktyg och metod som helst)

Procedurförmåga: Kunna söka efter och samla ihop information man vill ha. Metakognitiv förmåga: Fundera över vad som menas med vad som sägs, skrivs och görs. Om du vill ha mer information de olika förmågorna kan du läsa mer under The Big 5″ The Big 5. The Big 5. Visit. The Big 5. The Big 5. Big Six Assessment Sinks Business Valuation. More information. Saved by. Hanna Möllenståhl. Similar ideas. The Big Five - de fem förmågorna, del 1 Produktionsår: 2013 Längd: 59:02 Tillgängligt till: 1 juli 2019. Del 1 av 2. Läroplanen Lgr 11 lyfter fram långsiktiga mål som ska hjälpa lärarna att hålla reda på hur eleverna ligger till INNEHÅLL. 1 Inledning 9 M a rg a r et h a H äg g st röm, C h a r l o t t e Ge or é n Spru ng & T h e r e s K a r e l d. Möten med tre perspektiv 9 Bokens fokus 11 Att skriva är en process 15. The Big Five - de fem förmågorna, del 2 Produktionsår: 2013 Längd: 43:28 Tillgängligt till: 1 juli 2019. Del 2 av 2. Läroplanen Lgr 11 lyfter fram långsiktiga mål som ska hjälpa lärarna att hålla reda på hur eleverna ligger till

(Exalterad) Med hänvisning till Carmen Winding, Kerstin Dahlin, Göran Svanelid och Lotta Karlsson blev upplägget såhär. The big five Begreppsförmåga - Ord och begrepp som vi arbetar med Procedurförmåga - Fortsätt läsa Första dagen med 7:orn ring av elevernas förmågor (the big five) och följande förmågor synliggjordes: kommunika-tiv förmåga, begreppsförmåga, procedurförmåga, analysförmåga och metakognitiv förmåga. En slutsats är att eleverna visar fler förmågor än vad läraren hinner upptäcka under själva redovisningstillfället Sedan fick vi i uppdrag att under dagen spela in en film med hjälp av iMovies där vi skulle visa hur skolan jobbar med The big five - fem övergripande förmågor som ska hjälpa eleverna att nå målen, nämligen analysförmåga, kommunikativ förmåga, procedurförmåga, begreppslig förmåga och metakognitiv förmåga Del 1 av 2. Läroplanen Lgr 11 lyfter fram långsiktiga mål som ska hjälpa lärarna att hålla reda på hur eleverna ligger till. Men att läroplanen handlar också om fem generella förmågor, menar Göran Svanelid, universitetslektor, skolforskare och expert på

Procedurförmågan handlar om att du ska: * kunna söka efter och samla ihop information du vill ha * kunna sortera information du hittar * veta skillnaden mellan fakta och åsikter * fundera över om informationen du hittat är rätt och riktig för att veta om du kan använda den * veta betydelsen av källkritiska begrepp och kunna använd Fint underlag finner ni bl.a. om ni följer Facebook-gruppen The big five. - - - Efter att ha gått igenom det underlag som jag fann saknade jag dock värdegrundshjärtan. Den värdegrundande förmågan är inte en förmåga i sig som analysförmågan, begreppslig förmåga, kommunikativ förmåga, procedurförmåga och metakognitiv. Download Självvärdering The big five Download Document. 6 Procedurförmåga Söka, samla, strukturera/sortera information Jag kan läsa en faktatext. Jag kan. Nu drar ett stort fortbildningsprojekt igång bland Uppsalas lärare. Inom kort får samtliga kommunanställda lärare en enkät med frågor om vilken fortbildning de fått hittills, vilken nytta de tycker sig ha haft av den och vilken fortbildning de önskar sig. Svaren tas sedan om hand och analyseras av Martin Karlberg som är lektor vid institutionen för pedagogik, didaktik och. Introducera begreppet The big five i förskolan. För att introducera barnen i The Big Five har vi lånat en saga, skriven av Camilla Alleqvist, som heter Kvällarna på savannen. Sagan har vi skapat i digital form i applikationen Puppet Pals som vi ser tillsammans

Skolbloggen: Pedagogisk veckoplanering med The Big Five

Begreppet The Big 5 är myntat av universitetslektor Göran Svanelid som gått igenom alla kursplaner i Lgr11 och hittat de fem vanligaste/viktigaste förmågorna som är gemensamma för alla ämnen: analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, procedurförmåga samt begreppslig förmåga Den nya läroplanen Lgr-11 är det som styr skolans arbete i de olika ämnena. Göran Svanelid har analyserat alla kursplaner i alla ämnen och kommit fram till att det är 5 förmågor som genomsyrar alla kursplaner. I dagligt tal har de här förmågorna fått namnet The Big Five som syftar på de fem stora djuren på savannen i Afrika Begreppet Big five är en företeelse i vårt samhälle och även bland vår globs olika djurarter. Den första kvintetten som fick tillnamnet Big five är vackert och eftertraktat vilt på Afrikas savanner. Det har gått så långt att de flesta av dessa fem är utrotningshotade och får endast jagas med kamera men profit, fattigdom och.

The Big 5 material. (med en liten justering då jag skrivit om Förmågan att hantera information till benämningen Procedurförmåga i enlighet med. Kvällarna på savannen - En saga om The Big 5 En saga av Camilla Allequist, för att förklara förmågorna i The Big Five för de yngsta. Elefanten levde på savannen i Afrika tillsammans med sina vänner noshörningen, buffeln, leoparden och lejonet

Big Five Personality Tests Truit

The Big 5 och slöjden Posted on september 10, 2013 by slojdlararen Att hitta vägar för samarbete och nya idéer för att få eleverna att tänka/reflektera mer var nog det jag fick med mig från gårdagens föreläsning Plus Receive Weekly Coupons When You Sign Up for Our E-Team Newsletter Today

The Big Five is built on the M704 controlled round feed action for proven reliability and includes express safari sights, an inside-the-bow floor plate release, and a removable muzzle brake The Big Five personality traits are empirical observations, not a theory; the observations of personality research remain to be explained. Costa and McCreae have built what they call the Five Factor Model of Personality which is an attempt to provide a model of personality that can explain personality from the cradle to the grave

Big Five Lyrics: Come and get me brush up / Going to rub a pussy here tonight / Heavy rain falling / I can feel my cock getting stiff in hand / Gonna be a wet wet night in Big Five / Screamin This is a draft copy of Chapter 8 from my book Strangers in a Strange Lab. In a series of flash forwards, it provides a brief history of the development of the Big Five model of personality and then reports the findings from the extensiv Big Five Club, Miami: See 3 unbiased reviews of Big Five Club, rated 4 of 5 on TripAdvisor and ranked #2,062 of 4,118 restaurants in Miami addressing the relation between the Big Five and job performance given the limited data available in the literature at that time, this post hoc classification procedure has raised some concern in th According to Sam Gosling, PH.D., author of Snoop: What Your Stuff Says about You, the most extensively examined and firmly established system for grouping personality traits is the framework known as the Big Five. These traits are openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness and neuroticism (OCEAN)

Big five game - Wikipedi

Vi lär oss för livet och inte bara för stunden Förmågorna man kallar the big five i läroplanen, som t ex metakognitiv förmåga och procedurförmåga är precis det som de här eleverna inte klarar av. Det blir alltså i princip omöjligt att bli godkänd och då är det inte konstigt att man ger upp och inte vill gå till skolan, säger Maria Bühler En presentation hur jag har jobbat med Lgr 11, big 5 och bedömning med mina elever i åk 1-3. Det finns flera länkar till olika sidor på ulricaelisson.s

Pedagogisk beskrivning av verksamheten Fritidsverksamheten på Vittra Telefonplan integreras med förskoleklassens verksamhet och skolverksamheten. Detta innebär att fritidsverksamheten ska vara ett komplement för att stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid och rekreation Igår hade jag ett spännande samtal med en kollega i det utvidgade kollegiet. Tänk vad teknik gör allting möjligt! Via Hangout satt vi och samtalade om förmågor, kunskapskrav, planeringar och hur vi ser på möjligheten att applicera The Big five i språkundervisningen Big Five är: • analysförmåga • kommunikationsförmåga • begreppslig förmåga • procedurförmåga • metakognitiv förmåga Detta är förmågor som elever ska uppvisa vid bedömning och de ska synliggöras både i kunskapsmål och centralt innehåll. En kort beskrivning av The Big Five 1. Analysförmåga innebär at

Lgr 11, big 5 och bedömning - SlideShar

Instuderingsfrågor till läroboken och kompenduim om judendom från Judiska församlingen I Göteborg. Du hittar kompendiet under material och hjälpmedel Look at what the power of a voice can create. 9-year old Riley Morrison wrote a letter to @stephencurry30 to let him know she could not find his signature shoe in girls sizes. 5 months later, she co-designed theE #Curry6 for International Women's Day Fem förmågor har gett högstadieläraren Ida Sohlberg ett användbart redskap i undervisningen. Samtidigt har skola, hem och föräldrar fått ett gemensamt språk I den tidigare forskningen och litteraturen presenteras hur en planering och arbetet med de fem stora förmågorna kan och bör se ut. I studien presenteras även en bakgrund till begreppet The Big Five samt hur dessa kan och bör planeras och arbetas med i relation till matematiken. Avslutningsvis presenteras de resultat som framkommit Svanelid (2014) använder begreppet The Big Five som referens till de fem förmågor som anses viktigast för att uppnå långsiktiga mål och kunskapskrav i skolan. Dessa förmågor är analysförmåga, kommunikativ förmåga, metakognitiv förmåga, procedurförmåga, samt begreppslig förmåga

Högakustengymnasiet avser undervisa och utbilda i enlighet med vad som populärt kallas the big five i läroplanen för svensk skola, dvs att alla elever ska ges förutsättningar och möjliglheter att utveckla sin analysförmåga, kommunikativa förmåga, metakognitiva förmåga, procedurförmåga samt begreppsliga förmåga Fråga 11- det bar man när något viktigt i religionen har hänt som när Jesus föddes och när han dog Fråga 6- det kan bero på när en religon tycker en anan religon är dålig och så vill dem inte ha kvar de Kunskap som gör skillnad. Genom samarbete med de främsta forskarna och författarna erbjuder vi läromedel, kurslitteratur och managementlitteratur av hög kvalitet Svanelid (2015) beskrivit som The Big Five; Analysförmåga, Kommunikativ förmåga, Metakognitiv förmåga, Procedurförmåga och Begreppslig förmåga. Som ytterligare stöd för betydelsen av dessa punkter för skolarbetet kan även nämna När vi istället kan dela på arbetet. Jag tar en del och min kollega tar en annan del. Förmågorna (the big five) som ligger till grund för mycket av arbetet och då spelar det ingen roll om det är matematik eller religionskunskap som gör att eleven övar på exempelvis metakognitiv förmåga. Nu vet jag att det centrala innehållet i.

populär: