Home

Riktlinjer sociala medier

Här är våra riktlinjer för konton i sociala medier: Det ska finnas ett skriftligt beslut från närmaste chef om att kontot får skapas och att den kommer skötas. Haninge kommun närvarar i sociala medier för att möta sina målgrupper via de medier/informationskanaler som de använder. På detta sätt vill vi även öka. Har du en social media-policy i ditt företag? Olika riktlinjer. Det verkar finnas framförallt två huvudlinjer när det gäller sociala medier-policys Riktlinjer för användning av sociala medier inom Kalix kommun SKL har därför tagit fram riktlinjer för närvaro i sociala medier som ett stöd till dem. Riktlinjer för närvaro i sociala medier

Riktlinjer för sociala medier . 2/6 . oss att fullgöra vårt samverkansuppdrag och att engagera intresserade i en dialog om forskningsrön och nya kunskaper Kommunstyrelsen har beslutat om Uppsala kommuns riktlinjer för sociala medier. De är framför allt till för dem som arbetar med sociala medier i kommunen Pu§38 TöREBODA KOMMUN Riktlinjer för sociala medier Datum 2015-11-26 Inledning Sociala medier är en självklar del av vardagen för miljontal

Riktlinjer sociala medier Nacka kommu

Dokumentägare: AcadeMedias kommunikationsdirektör Skapad: 2013-02-25 Reviderad: 2015-06-05. AcadeMedia, alla dess verksamheter, och alla som i eget namn. Informationsmaterial och riktlinjer > Sociala medier. Sociala medier. Nedan hittar du information om vilka sociala medier Region Västerbotten är närvarande i

Som myndighet har Karolinska Institutet ett antal skyldigheter att följa - ett myndighetsansvar som även gäller sociala medier Nedan riktlinjer är politiskt antagna motsvarande det som idag är demokratiberedningen. Dessa riktlinjer har kompletterats med praktiska riktlinjer som ska följas. Ditt engagemang i sociala medier påverkas av lagar och riktlinjer. Ett inlägg blir en allmän handling när det har lagts upp. Samma sak gäller när andra skriver. Följande riktlinjer för medverkan inom sociala medier gäller alla medarbetare som använder sociala medier professionellt men även medarbetare som använder sociala

Några snabba tips från veckan som gått: Twitter och Facebook kan öka julhandeln Sydsvenskan skriver att julklappshandeln börjar tidigt på nätet och att butiker. Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier n Version 1.0, 2010-12-30 3 checklista Checklista för sociala medier ur ett juridiskt perspekti

Sociala medier, riktlinjer - Haninge Kommu

3 Riktlinjer sociala medier 1. Inledning Sociala medier gör det möjligt att nå ut till relevanta målgrupper, främjar dialog, bidrar till transparens och erbjuder. 3 1. Kort information sociala medier: Sociala medier betecknar aktiviteter som kombinerar teknologi, social interaktion och användargenererat innehåll Vårdförbundet uppmuntrar förtroendevalda och medarbetare att vara aktiva i sociala medier. Här kan du läsa användbara råd och riktlinjer som är bra att tänka. Innan du startar Du ska alltid ha din chefs godkännande för att starta ett konto i sociala medier. Rådgör även med din kommunikationsavdelning. Formulär. Styrdokument Handlingstyp: Riktlinjer för användning av sociala medier i Tranemo kommun Diarienummer: KS/2016:261 Beslutas av: Kommunstyrelse

Riktlinjer för Stockholms universitets sociala mediekanaler Stockholms universitets centrala sociala mediekanaler sköts av Sektionen för kommunikation vid. När du marknadsför en produkt eller tjänst i bloggar och andra sociala medier måste det tydligt framgå att det är reklam. Marknadsföringslagen är sträng och. Riktlinje 3 (13) 1 Inledning Idag förväntas kommuner vara närvarande där medborgarna är, även i sociala medier. Även inom kommunen finns ett behov av att. Handboken bygger på HKV 2011-09-09 17 100:63719 Försvarsmaktens riktlinjer för sociala medier. Introduktion. 4 FÖRSVARSMAKTENS ANDBO I SOC IALA MEDIER Riktlinjer för sociala medier i Uppsala kommun 2012-02-20. 3 Lyssna, dela och konversera i sociala medier Sociala medier är kommunikations- och informationskällor.

Skicka inte känslig information till exempel personuppgifter via våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden Sociala medier som Facebook och Twitter suddar ut gränsen mellan arbete och privatliv. Det visar en avhandling från Stockholms universitet. Oavsett om vi befinner. Sociala medier är utmärkta verktyg för Dessa riktlinjer ska fungera som stöd inför beslut om eventuell medverkan i och som övergripande förhållningssätt. KOMMUNIKATION 2010-10-04 Riktlinje för användning av sociala medier KS-543/2010 003 Fastställd av den centrala ledningsgruppen den 4 oktober 2010 Skicka inte känslig information till exempel personuppgifter via våra sociala medier. Vi rekommenderar telefon eller brev för sådana ärenden

Råd och riktlinjer för sociala medier Norrbottens Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna uppmuntrar förtroendevalda och medarbetare att vara aktiva i sociala. Att nätverka via sociala medier som Facebook, Twitter och LinkedIn är spännande kanaler för personlig och professionell kommunikation. Eftersom det som. Kommunstyrelsen Datum 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-04-30 Martina Manneh, 016-710 55 05 Riktlinjer för sociala medier (KSKF 2014:58 Riktlinjerna ersätter de tidigare styrdokumenten Internet- och e-postpolicy från 2008 samt riktlinjer för sociala medier från 2010 Handbok sociala medier. Denna handbok är främst avsedd för medarbetare i Varbergs kommun men är öppen för vem som helst att ta del av. Den innehåller råd.

16 punkter i en social media-policy, enligt advokaten

Nyligen kom Sveriges Annonsörer med riktlinjer för företag som jobbar med PR och marknadsföring mot bloggar och i sociala medier. Detta är väldigt välkommet av. Många organisationer har inte någon intern policy för sociala medier. Bara hälften av de som har en är nöjda med den. Pontus Staunstrup förklarar varför. sida 2 Varför sociala medier? Dessa riktlinjer skall följas av de enheter och verksamheter som väljer att delta i sociala medier. Genom att finnas på sociala. Allt fler myndigheter formulerar en policy för användning av sociala medier. Det är positivt, anser STs förbundsjurist Veera Littmarck. Men i några av dokumenten.

En handling som skapas hos en myndighet anses som allmän när den har fått sin slutliga utformning, vilket när det gäller sociala medier innebär att en handling. Antagen i kommunstyrelsen den 2017-02-07 § 13 Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är i första. 2 Bakgrund Under de senaste åren har användandet av olika sociala medier ökat starkt och blivit en självklar del av medieutbudet - även för kommuner Riktlinje - Sociala medier sidan 3 av 6 Uppträdande på sociala medier Nedan följer en punktlista över hur administratörer för ett Vara kommunkont Riktlinjer för sociala medier.pdf. Riktlinjer för tillgänglighetsbidrag 2018 i Österåkers kommun.pdf. Riktlinjer för utmanarrätt i Österåkers kommun.pdf

Vår närvaro i sociala medier ska vara till nytta. Den enhet som vill arbeta med sociala medier måste ha resurser för arbetet. Vår närvaro ska präglas av. Cookies gör det möjligt för oss att få en bättre insikt i din användning av hemsidan, visa program och funktion, göra din upplevelse bäst möjlig, ge dig ett. Varje förvaltning är ansvarig för sin närvaro och kommunikation i sociala medier. Varje förvaltning är också ansvarig för vilka personer som får skriva p

Riktlinjer för sociala medier inom Kalix kommu

Video: Sociala medier - SK

sociala medier. sociala medier, samlingsnamn på kommunikationskanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom exempelvis text, bild eller. Underlag till riktlinjer för användning av sociala medier i åländska kommuner och offentliga myndigheter Åda Ab November 201 Riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Version 1.0, 2010-12-30 Förord I maj 2010 fick E-delegationen i uppdrag. 1. av regeringen att ta fra Om sociala medier Det finns flera definitioner av vad begreppet sociala medier står för. I det digitala uppslagsverket Wikipedia står det bland annat följande Kävlinge kommun använder sociala medier tillsammans med andra kommunikationskanaler för att informera om våra verksamheter och tjänster, tipsa om vad som händer.

Sida 3(11) Sociala medier är interaktiva mediekanaler - mötesplatser - som ger möjlighet till dialog och delning av material som skapas av dem som använder. Vi tycker att det är en självklarhet att finnas tillgängliga där våra kunder finns. Sociala medier ger oss möjligheten att besvara frågor, berätta mer om vår.

Sociala medier - Uppsala kommun - Uppsala

 1. 6 (8) Jönköpings kommuns grafiska profil bör användas Den grafiska profilen för det sociala mediet bör i så hög grad som möjligt harmo
 2. Sociala medier och personuppgifter När Markaryds kommun som organisation publicerar personuppgifter i sociala medier ingår i personuppgiftsansvaret att
 3. Som myndighet är vi skyldiga att hålla våra kanaler i sociala medier under uppsikt, att tydliggöra avsändaren samt hantera inkommande frågor och kommentarer.
 4. Följande policys finns inom svensk idrott. Här hittar ni även Smålands FF:s riktlinjer gällande sociala medier
 5. Nacka kommun uppmuntrar organisationen att använda sociala medier för att nå ut till specifika målgrupper och för att föra dialog med Nackabor och andra som.
 6. GDPR för sociala medier. Sociala kanaler omfattas av samma regler som webben när det gäller bild och film. Det innebär att du ska använda samma riktlinjer.

3(3) Riktlinjer för grupper på Facebook De lag och grupper som vill ha grupper på Facebook får ha det och då gäller följande: • Det ska tydligt synas vilket. Vi alla tycker mycket och uttrycker vårt tyckande i sociala medier. Det finns gott om exempel där ett inlägg på Facebook eller en tweet orsakat uppsägning eller. Riktlinje -Användning av sociala medier Sida 3(17) Kommunledningsförvaltningen Datum Diarienummer 2016-08-18 ATVKS 2016-00327 003 Åtvidabergs kommu o En verksamhetsmodell för användning av sociala medier skapas i samarbete med föräldrar, vårdnadshavare och elever/studerande o Den interna och externa.

Haparanda stads riktlinjer för sociala medier ska hjälpa och stötta oss som arbetar inom kommunen med att kommunicera via sociala medier Vi vill vara där våra målgrupper finns. Därför använder vi oss av sociala medier som Facebook, YouTube, Twitter och LinkedIn Jag har i helgen klurat lite på E-delegationens utkast till riktlinjer för sociala medier. Det tycker jag att du också ska göra. Häng med på en väldig

Dessa riktlinjer gäller Sundbybergs IK Fotbolls officiella kanaler och lagens officiella lagkonton. Med sociala medier menar vi här till exempel bloggar,.. 1 (3) Riktlinjer för sociala medier Antagna av kommunstyrelsen 2012-02-06, § 14 Sociala medier är idag ett naturligt inslag i många människors vardag och har. Riktlinjer för närvaro i sociala medier. Fastställda i kommunstyrelsen den 15 augusti 2012, § 148. Här har vi samlat huvudrubrikerna ur riktlinjernas innehåll Sveriges Annonsörer utformar nya rekommendationer för pr och marknadsföring i sociala medier. Nyligen meddelade Konsumentverket att de tillsammans med. Naturvårdsverket följer E-delegationens riktlinjer för hur myndigheter ska använda sociala medier

En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat

Riktlinjer för sociala medier - AcadeMedia medarbetarweb

Du ska alltid ha din chefs godkännande för att starta ett konto i sociala medier. Rådgör även med kommunikatör på din förvaltning. Gå igenom checklista för. 2! I sådana kanaler där inlägg och kommentarer inte modereras på förhand (exempelvis bloggar och Facebooksidor) ska material som är olagligt eller kränkande. Sociala medier i skolan I dag jobbar många lärare och elever med sociala medier i skolan. Facebook, bloggar E- delegationens riktlinjer för sociala medier

Kristianstads kommun deltar på sociala medier för att berätta vad som händer i vår kommun och för att stimulera dialogen med medborgarna

4 Policy för sociala medier 121011 2. RIKTLINJER - SOCIALA MEDIER PRIVAT 2.1 PRIVAT ANVÄNDNING AV SOCIALA MEDIER PÅ ARBETSTID All användning av sociala medier på. 4. Riktlinjer för sociala medier i tjänsten 1. Kommunikationen ska vara tydlig och överensstämma med Norsjös kommuns grafiska profil i den mån det är möjligt 1 (4) Vetlanda - här växer människor och företag. Vetlanda kommuns riktlinjer för medverkan i sociala medier . Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av.

En av enkätundersökningens slutsatser är att personalen inte känner till Försvarsmaktens riktlinjer för sociala medier. Detta är inte konstigt då det i. Ledningskontoret Region Gotland 2 (4) Riktlinjer för användning av sociala medier Inledning Utmärkande för sociala medier är att innehållet på olika sätt. Riktlinjer för sociala medier 2015-04-28 2 1. Inledning Genom ett långsiktigt arbete ska vi skapa trovärdighet, väcka intresse för och bidra till at

Video: Sociala medier - regionvasterbotten

Riktlinjer för upprättande av konto i sociala medier

 1. Följ gärna Försvarsmakten på sociala medier och diskutera vår verksamhet. Försvarsmakten finns på Facebook, Instagram, Youtube, Twitter och Linkedin
 2. Riktlinjer ger konkret stöd anger vilka rutiner som ska följas och vilka krav som ställs på oss när vi kommunicerar som Helsingborgs stad via sociala medier
 3. 1 SMEDJEBACKENS KOMMUN Riktlinjer - Användning av sociala medier Syftet med att använda sociala medier i Smedjebackens kommun är bland annat att nå nya grupper.
 4. Sida 2(5) använder sociala medier som anställd och inte som privatperson. När ett konto öppnas ska användarnamn och lösenord finnas tillgängliga fö

Eda kommun Sida 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunfullmäktige 2017-02-22, § 11 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av - Riktlinjer. sid 3/7 1. Vad är sociala medier? Användningen av sociala medier i samhället är stor och ökar hela tiden. Det är ett snabbt och enkelt sätt att kommunicera med. Sociala Medier är en av Sveriges främsta bloggar om kommunikation i sociala medier. Bloggen drivs av PR-experten Hans Kullin och du kan följa mig och bloggen via. Uppdatering: Den 20/12 har kommit och passerat. Remisstiden är därmed ute och vårt gemensamma arbetsdokument är därför stängt. Men jissses så bra de 3 . Syfte . Att använda sociala medier ger oss möjlighet att förbättra servicen till invånarna. Riktlinjerna ska hjälpa och ge stöd till verksamheter och.

Malmö stads riktlinjer för sociala medier - Handbok i sociala medier

SmFFs riktlinjer - sociala medier . Fair play gäller även vid tangentbordet! Sociala medier. Smålands Fotbollförbund har en positiv inställning och en öppen. Riktlinjer för sociala medier Medarbetare i Rättviks kommun Antaget i kommunstyrelsen 2010-09-14 § 164 Punkt 4 reviderad i kommunstyrelse JÄRFÄLLA HOCKEY CLUB TEL. 08-580 347 11 EPOST KANSLI@JARFALLAHOCKEY.COM SOCIALA MEDIER 1 - Riktlinjer för föreningens närvaro på sociala medier När sociala medier som till exempel Facebook, Twitter, YouTube, Flickr, Linked in, Instagram och bloggar används kan det kännas som om det är en privat. I takt med att sociala medier växer och får allt större betydelse ökar behovet av en välplanerad strategi för sociala medier. I den här.

Lagar och riktlinjer - stockholm

Sida 1 av 2 Version 1.0 Godkänd av styrelsen 2015-11-24 Policy för sociala medier Denna policy beskriver riktlinjer för samtliga anställda, ledare och. Så använder vi sociala medier på Tillväxtverket Vi utgår också från e-delegationens riktlinjer för myndigheters användning av sociala medier Detta dokument är ett verktyg för dig som arbetar med Fairtrade City och vill använda sociala medier i kommunikationen -Continue Readin

riktlinjer - Sociala medier

Sociala medier är här för att stanna. Låt även engagerade medarbetare vara med och utforma företagets riktlinjer för sociala medier Många känner sig osäkra på vad som gäller kring sociala medier på jobbet. Här får du fem goda råd från en jurist specialiserad på arbetsrätt

Råd och riktlinjer för sociala medier - Vårdförbundet - Startsid

 1. Sociala medier används för att dela innehåll mellan användare och på så sätt sprida kunskap och information, på ett enkelt, men framförallt snabbt sätt
 2. Abstrakt Sociala medier har växt de senaste åren och blivit till en samhälls-trend. Att allt fler människor väljer att skapa profiler och vara aktiv på sociala.
 3. Omfattning och revidering Dessa riktlinjer omfattar alla inom arbetsplatsen Nordmalings kommun. Sociala medier kan användas av kommunen, förvaltningar, enskilda.
 4. GDPR i marknadsföring, kommunikation och sociala medier. Vi på Go Happi hjälper dig att GDPR-säkra er webb och kommunikation
 5. Vårt datum Vår beteckning 2012-10-16 KS-SA 2012/79 014 2 (2) Allmän handling, vad gäller för sociala medier? Inlägg på sociala medier finns med i kommunens.
 6. En policy för sociala medier beskriver företagets syn på sociala medier och drar upp riktlinjer för hur de anställda ska hantera dem. På så vis skapas.
 7. Sociala medier för företag Sociala medier är ett samlingsnamn på kanaler som tillåter användare att kommunicera direkt med varandra genom text, bild,..

Riktlinjer: Det här gäller för ett konto i Malmö stads regi i sociala

 1. Etik och sociala medier Sociala medier har fått stort genomslag och fyller en viktig funktion för många logopeder. Logopeder är, liksom alla andra, fria att.
 2. Sociala medier När riktlinjer och policy är satta så vet ni var ni står i frågorna, vart ni är på väg och hur ni vill synas i sociala medier
 3. I våra sociala kanaler kan du fråga det du undrar och få svar direkt från vår kundtjänst, hitta jobbtips, se någon av våra filmer eller följa med bakom.

Riktlinjer för universitetets sociala mediekanaler - su

 1. Det är viktigt att myndigheter hanterar sociala medier enligt de författningar som måste följas. Därför har e-delegationen på uppdrag av regeringen tagit fram.
 2. Riktlinje för KTH:s närvaro i sociala medier Gäller fr o m 2012-02-20 Med sociala medier avses i detta dokument externa tjänster som har fokus på att användarn
 3. Att använda sociala medier för att kommunicera med viktiga målgrupper är en självklarhet för de flesta företag och organisationer. En genomtänkt strategi.

populär: