Home

Medicinsk vetenskap nr 3 2017

Arkiv tidskriften Medicinsk Vetenskap KI Nyheter

Här kan du ta del av tidigare nummer av tidskriften Medicinsk Vetenskap som blädderbara pdf:er. 2018 Nummer 4 Nummer 3 Nummer 2 Nummer Download PDF Allt om Vetenskap - Nr.8 2017 from Novafile.com. Recommended Back Issues: Allt om Vetenskap - Nr.5 2017

Allt om Vetenskap - Nr

Medicinsk Vetenskap nr 3 2013 Medicinsk Vetenskap nr 4 2013 Medicinsk Vetenskap nr 2 2013 Medicinsk Vetenskap nr 1 2013 Tidningen Medicinsk Access. Medicine PDF magazine online USA, UK, Australia, Canada, Italy, Germany, France and etc without registration - Medicine magazines download for FREE now I förlängningen tror jag att man inte kommer behöva röra ett endaste djur för att få reda på hur ett läkemedel påverkar människans lever. Arbetet med att ersätta djurförsök med andra metoder pågår. Möt tre forskare som trampar upp nya stigar. Artikeln har publicerats i Medicinsk vetenskap nr 1, 2017 Alla mina systrar, tre stycken, har haft anorexia nervosa, berättar Marit Sahlström, som ville skrika åt systrarna att vakna när de inte åt. Läs artikeln som publicerats i Medicinsk Vetenskap nr 4 2017. Postad i Medicin Taggat Medicin och forsknin virksomhed, der er omfattet af forsøgsordning med medicinsk cannabis, har anmeldelsespligt til Lægemid-delstyrelsen. Se nærmere på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. ApotekerNyt nr. 3, 2017 Håndkøbslægemidler Håndkøbslægemidler i selvval

Medicinsk elevhälsa. Psykisk ohälsa. Skolans eget barn- och elevombud . Nr 3 2017. Livräddande skolor. Nr 3 2017. Eleven som huvudperson. Nr 3 2017. Utveckla eller. Download PDF Allt Om Vetenskap - Nr.1 2017 from Novafile.com. Recommended Back Issues: Medicinsk Vetenskap - September 2016. Allt om MTB - Nr.3 2016. Allt om Vin. Karolinska Institutets populärvetenskapliga tidning Medicinsk Vetenskap nr 3 2018. Redaktören har ordet. V. ARMT, HÖGT GRÄS omgav stigen vi gick på. Det var en lugn och stilla dag, om det.

2019-03-31T03:25:54-00:00 Anne-Marie Tholander ann-marie.tholander.blomma@telia.com http://skanelan.reumatikerforbundet.org/allman-information/tidningar/tidskriften.

Medicinsk och social vetenskap & praxis - sbu

Tidskriften Vakna! nr 3 2017 Är Bibeln verkligen från Gud

I Hundsport nr 3-2017 publicerades en krönika om smällare och ljudträning under avsnittet Veterinären berättar. Tyvärr innehåller denna både faktafel likväl som personliga åsikter och Sveriges Akademiska Etologer (svenska etologers branschorganisation) vill uppmana läsare att vara kritiska mot innehållet då det inte är baserat på aktuell forskning och vetenskap En tidskrift från Sårsjuksköterskor i Sverige nr 3 • 2017 Tema: PORTRÄTT: Trycksår Rut Öien Årets sårsjuksköterska Medicine Doktor medicinsk vetenskap (RN, CNOR, PhD), FoUU-ledare. ME/CFS-nyheter nr 3 - 2017 Om en länk inte är klickbar, gör så här: markera länkadressen, kopiera och klistra in i din webbläsare. Det går också att googla titeln/rubriken

Medicinsk Vetenskap nr 3 2016 by Karolinska Institutet

Nummer 2/2017 Ett viktigt stöd. Svensk sjuksköterskeförening har utarbetat en ny nationell kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor. Den ska genom att tydliggöra kompetensen hos legitimerad sjuksköterska vara ett stöd för sjuksköterskor, beslutsfattare och verksamhetsansvariga inom hälso- och sjukvård och på lärosäten Download PDF Allt Om Vetenskap Tema Historia — Nr.7 2017 for free and other many ebooks and magazines on Magazinelib.com Nr 1 3/2 15/3 Nr2 28/428/5 Nr 3 29/9 22/10 Nr 4 3/11 10/12 Medlemskap Ansökan görs på vår hemsida, Ordinarie medlem är skyldig att erlägga därefter full avgift. Ålderspensionärer och hedersmedlemmar betalar ingen avgift. Medlemmar erhåller Acta Radiologica Ordförande Henriettæ Ståhlbrandt Vice ordförande Anders Sundin SFMR 201

Medicinsk Vetenskap nr 3 2013 - Skån

  1. Utgivningsplan 2017 Material senast Utgivning Nr 1 31/1 15/3 31/315/5 Nr 3 15/9 30/10 Nr 4 30/10 15/12 Ordinarie medlem är skyldig att erlägga medlemsavgift på 500 kr/år. ST-läkare betalar ingen avgift första fem åren, därefter full avgift. Ålderspensionärer och hedersmedlemmar betalar ingen avgift. digitalt.
  2. Denna bedömning får då ytterst baseras på den sakkunskap som representeras av Socialstyrelsens vetenskapliga råd, dvs. experter inom respektive medicinsk specialitet. Viktigt att komma ihåg är även att innebörden av begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet ändras med tiden, i takt med nya rön
  3. • Nr 5, Försäkring för patient och tandläkare, 2006 senast reviderad 2014 • Nr 4, Tandläkarens ansvar och skyldigheter, 2005, senast reviderad 2014 • Nr 3, Medicinsk riskbedömning för tandläkare, 2004, senast reviderad 2010 • Nr 2, CE-märkta medicintekniska produkter, 2003, senast reviderad 201
  4. Att skriva medicinsk vetenskap är en praktisk guide för dig som gör ditt första vetenskapliga arbete, såsom examensarbete Emma Hansson · Carolin Freccero. Köp boken Att skriva medicinsk vetenskap : en handbok av Emma Hansson, Carolin Freccero (ISBN 9789144073194) hos Adlibris.se. Fri frakt
  5. Protokoll nr 3 TEKNAT 2017/165 4 (6) S ammanträdesdag 2017-11-28 UPPSALA UNIVERSITET Teknisk-naturvetenskapliga områdesnämnden tillika fakultetsnämnden § 11 Utseende av programråd för nytt högskoleingenjörsprogram 2018-01-01-2018-12-31 Beslut: - att till programrådet för högskoleingenjörsprogrammet i medicinsk teknik 2018 utse

LOV nr 1687 af 26/12/2017 - Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om medicinsk udstyr (Fremstilling, indførsel, forhandling og udlevering af lægemidler til redningsberedskab m.v. og delegation af kompetence vedrørende medicinsk udstyr) - Sundheds- og Ældreministerie DDKM-nyhedsbrev nr. 3, 2017 Status fra IKAS Svære indikatorer i Nordjylland Fund fra surveys og outcome Journalføring af UTH i patientjournalen Nye vurderingsprincipper fra IKAS Indikator 2.5.1 om journalføring Indikator 2.4.1 om håndtering af akut sygdom og hjertestop Gode råd fra DDKM-teamet Status fra IKA Elevhälsa nr 2 2016: Medicinsk elevhälsa. I det här numret av tidskriften Elevhälsa beskriver vi den medicinska delen av skolans elevhälsoverksamhet.. Den medicinska elevhälsan utgörs främst av skolsköterska och skolläkare där olika kompetenser och erfarenheter berikar samarbetet som bygger på gemensam värdegrund Samtidigt har jag personligen träffat ett flertal flerbarnsmammor som berättar om hur olika smärtupplevelsen har varit under de olika graviditeterna, och att det inte alls alltid blir värre för varje graviditet, utan tvärtom kan vara graviditet nr 1 som är värst, nr 2 är helt besvärsfri och sedan åter igen stora besvär med nr 3

Medicine - medical magazines PDF download onlin

Som Memento berättade om i nr 2/2017 har Sundbybergs kommun valt att från och med 2017 införa en bårhusavgift. Magnus Törnqvist reagerar också på att fakturan är en klumpsumma oavsett hur länge platsen på bårhuset utnyttjats. Nu bestrider han avgiften i ett brev till kommunen. Där skriver han Inrättad: 2017-10-17 Inrättad av: Institutionsstyrelsen Gäller från: vecka 32, 2018 Medicinsk Vetenskap nr 3 2011 Tema lärande Medicinsk Vetenskap, 2011.

Nr 1 (2017) Anders Björklund: Drottningens totempåle. Bengt af Klintberg: Vem var den anonyme bordsgästen? Om namnen i en stockholmares kalender för 1830. Nr 2 (2017) Karin S. Lindelöf och Annie Woube: Tjejhelg, umgänge - och ett lopp. Josefin Pettersson och Fredrik Skott: Tro, vetenskap eller bluff? Vet ej. Nr 3 (2017 3 hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Gastroenterologi og hepatologi opslås til besættelse 2. halvår 2017 Nord Ansøgning om hoveduddannelsesforløb foregår på www.videreuddannelsen.dk . Det anbefales, at du læser hele vejledningen igennem, inden du går igang med at oprette ansøgningen I 2000-Talets Vetenskap nr 4/2011 skrev vi om reaktorhärdarna i Fukushima i Japan. Efter jordbävningen i Japan i mars 2011 fanns det hösten 2011 tecken på en begynnande härdsmälta. Nu tycks läget ha förvärrats ytterligare och i USA har man börjat oroa sig på allvar. Läs hela artikeln i nummer 3/2012 av 2000-Talets Vetenskap Signum nr 3 Ledare. - Apropå Statens medicinsk-etiska råds rapport Livstecken efter sen abort. Iconographisk Post 1-2 2017. 2019-03-08 Signum 2 201

Video: Medicin - Sida 3 - MedArb Journalisti

Medicin - Sida 2 - MedArb Journalisti

2 — BIBLIOTEK I SAMHÄLLE, NR 3 2017 bis Tidskriften ges ut av föreningen Bibliotek i Samhälle (BiS) och utkommer med fyra nummer per år. Artiklar i bis publiceras i efterhand som pdf-filer på BiS webbplat Socialmedicinsk tidskrift är en tidskrift på svenska med flervetenskaplig inriktning. SMT utkommer 6 gånger per år och fokuserar på olika tema med socialmedicinska, folkhälsovetenskapliga och sociala frågor i fokus Resultater: Patienternes viden kunne forstås som en form for praktisk viden, som de kunne bruge til at oversætte medicinsk og teknisk viden til noget, som de kunne anvende i hverdagen med deres sygdom. Patienterne koordinerede det med den knowhow, som de udviklede og brugte hjemme sammen med råd fra medpatienter Den italienske bluffkirurgen Paolo Macchiarini har dominerat nyheterna sedan årsskiftet. De ansvariga på Karolinska institutet försöker nu rädda sitt eget skinn genom att skylla ifrån sig. Vi anser dock att den glöd som länge pyrt på Karolinska måste få slå ut i fulla lågor och att Fågel Fenix med helt nya ideal kan stiga upp ur askan PKOrientering nr. 3, november 2017 - Hospitalsenheden Horsens. 21.11.2017. Dette nyhedsbrev indeholder fortrinsvis information fra informationsmødet den 24. oktober 2017 suppleret med seneste nyt. HUSK næste informationsmøde afholdes torsdag den 22. marts 2018, kl. 17.00 - 20.00. Nr. 3, november 2017 . Kære Kollege

ApotekerNyt nr. 3, 2017 - laegemiddelstyrelsen.d

Medicinsk access #8/9. Mer än var femte strokepatient får inte den bästa akutvården! Hjärtat är en tryckpump som driver blodet genom cirkulationen Det skall tydligen vara sprutbehandling i år En ny metod kan förutsäga kvinnors risk för bäckenbottenbesvär efter barnafödande Sjukdomen har knutit familjen samma 3 hoveduddannelsesforløb i Intern medicin: Lungemedicin opslås til besættelse 1. halvår 2017 Øst Videreuddannelsesregion Øst Forløb nr. 1. 01-05-2017 - 31-10-2017 Roskilde Sygehus, Medicinsk afd. 01-11-2017 - 30-04-2018 Roskilde Sygehus, Kardiologisk afd. Sjællands Universitetshospital, Kardiologisk Afdeling, Roskilde og Køge Om Apropå. I nyhetsbrevet Apropå från Lunds universitet kommenterar några av universitetets 4800 forskare aktuella samhällshändelser samt belyser viktiga, och ibland bortglömda, frågor Ett globalt folkhälsoproblem. Myopi har snabbt blivit ett globalt folkhälsoproblem med ökande förekomst, särskilt i utvecklade länder. Globalt är utbredningen av myopi och hög myopi (HM) 28,3 procent respektive 4,0 procent, och dessa siffror beräknas öka till 49,8 procent för myopi och 9,8 procent för HM år 2050 (myopi definierad som -0,50 diopter [D] till -4,75 D och HM. Tidskriftens ISSN: 2001-137

Elevhälsa nr 3 2018: Fysisk arbetsmiljö Platser för inlärning som utgår från elevernas behov. Det här numret av tidskriften Elevhälsa ger konkret kunskap om hur skolans fysiska miljö kan förbättras. Vi får många exempel på hur man med enkla medel kan få till en miljö där ljud, ljus, luft, inredning och möblering samverkar för. Medicinsk Teknik och IT Datum 2017-06-27 Sid nr 1 (3) _____ M i T Sida 1 av 3 Detta felmeddelande kan dyka upp på klienter som har varit involverade i testfasen Anledningen är att innan licensservern installerades så skapades en tenmporär CAL licens i användarens dator. Den licensen matchar inte den nuvarand Beskrivning: Illustrerad Vetenskap vänder sig till alla som vill förstå världen bättre. I varje nummer spännande artiklar om medicin, djur, ny teknik etc, illustrerade med världens bästa fotografier

Nr 3 2017 Elevhälsa - tidskriftenelevhalsa

Det har varit en händelserik start på 2018 och nu, i början av juni, med en sol som skiner hoppas jag att vi har en skön sommar att se fram emot. Med glädje och ödmjukhet välkomnar vi alla nya kollegor inom tandvårdsteamet och inte minst alla nyutexaminerade tandtekniker från Umeå i norr till Göteborg och Malmö i söder Artikler fra tidsskrift nr. 1, 2018 2018, artikler i tidsskrift nr. 1. Hvem vil ikke gerne gøre en forskel? Inger Øster, Karen Pallesgaard Munk, Jette Henriksen: Hvem vil ikke gerne gøre en forskel? Tidsskriftet Gerontologi - nr. 1 - årgang 34 - side 4 - 7. Studerende er blevet spurgt, hvad der betyder noget for deres karrierevalg

Allt Om Vetenskap - Nr

Nr 2 23 april 2017 5 maj 2017 Nr 3 27 augusti 2017 8 september 2017 Nr 4 12 november 2017 24 november 2017 Ombudsmannen har ordet 3 Temadag Rättighetslagstiftning 30 mars 4 Skonsam yoga i värme nytt år har börjat och det 5 Kulturskolan startar musik för dig med funktionsnedsättning 6 Teaterresa - Livet är bara inte kaffe 11 mars. 4 lAborAtoriEt Nr 3 • 2016 LaBora TorIeT N r 3 • 2016 Ledaren 3 Vetenskap 6 Nytt & Noterat 10 Tema: Biobank 12 Varför har vi legitimation? 20 På IBL:s agenda 22 Diagnostikforum 2016 24 Vårmöte i Klinisk kemi 26 Kurser 30 Kalendarium 34 INNeHåLL TEMA: BIOBANK SId. 12 BIoB aNksproVer - aLLT VIkTIgare för medIcINsk forskNIN

Bekendtgørelse af lov om medicinsk udstyr. Herved bekendtgøres lov nr. 1046 af 17. december 2002 om medicinsk udstyr med de ændringer, der følger af § 109 i lov nr. 1180 af 12. december 2005, § 2 i lov nr. 464 af 18. maj 2011, lov nr. 359 af 9. april 2013 og § 2 i lov nr. 518 af 26. maj 2014 Tobias , 2017-11-07 Jag har läst illustrerad vetenskap i många år har allt i från 2006-2011 och köpte ett nummer(5) i dag och jag vet inte värkar som hittepå mer än vetenskap får mig nästan att läsa bibeln istället för den är kanske mer trovärdig Freag 28 aril 2017 vensa Kariovasulra rtet 2017 1 Nr 3, Fredag 28 april Urval dagens föreläsningar Kardiovaskulärt Vårmöte Malmö 26 - 28 april, 2017 • Diabetikern med kranskärlssjukdom eller den kranskärlssjuke med diabetes - ett mul-tidiciplinärt perspektiv vid typ 2-diabetes och ischemisk hjärtsjukdom • Mat som medicin för.

Nr 2 RB Vetenskap 15 mars 18 april Nr 3 RB 25 april 25 maj Nr 4 RB 5 juni 29 juni Nr 5 RB 22 september 25 oktober Nr 6 RB Vetenskap 10 oktober 13 november Nr 7 RB 10 november 14 december www.svenskreumatologi.se ReumaBulletinen är Svensk Reumatologisk Förenings tidskrift och utkommer med sju nummer per år Innehåll · 6/2018 3 Redaktören. Utgivningsplan 2017 Manusstopp Utgivning Nr 1: 21/1 26/2 Nr 2: 7/4 12/5 Nr 3: 1/9 7/10 Nr 4: 3/11 9/12 Nr 3 · 2017 · Årgång 21 Innehåll 2rev från ordföranden B 4 Infektionsveckan och mikrobiologiskt vårmöte i Karlskrona 21 Årets Justus Strömföreläsare 24 Årets Pfizer-stipendiater 29 Sprutbytesmottagningar i Sverig Palliativ Vård · nr. 3 - 2017 verkligen är en medicinsk risk. Tänk - värt också i relation till den lagstadgade rätten till fast vårdkontakt som är ålag Krönika i Kulturskolan Magasin nr 3 2017; Gycklarnas tid del 3 - Tre verk signerade Hasse Ek... Gycklarnas tid del 2 - Gemensamma stildrag hos Has... Gycklarnas tid del 1 - Hur Hasse Ekman och Povel R..

Medicinsk Vetenskap nr 3 2018 by Karolinska Institutet - Issu

Sedan nr 3 2017 har vi en ny redaktör och tillika ny design av tidningen. Vi bjuder därför på den digitala versionen av det senaste numret! För att läsa mer om tidningen och bli prenumerant klicka här! En tidning för dig? Provläs ett tidigare nummer nedan. Läs nr.3 2017 av SMR kostnadsfritt hä De nya beloppen gäller från och med den 1 januari 2017. Källa: Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2017, Meddelandeblad nr 7/2016 16-11-03 JO - LVM Patient hindrades inte lämna sjukhus Om en missbrukare när tvångsvård enligt LVM inleds på ett sjukhus önskar lämna vårdinrättningen sk Medicinsk Teknik och IT Datum 2017-06-28 Sid nr 3 (3) _____ M T Sida 3i av 3 Besvara samtalet och tryck på # för att bekräfta din inloggning, Observera att du aldrig ska acceptera/bekräfta inloggningen om inte du själv initierat den. Du ansluts nu till tjänste

Ylva Orrevall, dietist och doktor i medicinsk vetenskap och Hanna Rönnqvist, arbetsterapeut, saknas på bilden, liksom verksamhetschef Maria Hellbom. Nu satsar Stockholms läns landsting på ytterligare förbättrat stöd och rehabilitering för patienter med cancer läkartidningen nr 3 2008 volym 105 173 meddelanden Redaktör: Carin Jacobsson tel 08-790 34 78 carin.jacobsson@lakartidningen.se nytt om namn Gustaf Herlenius, sektionschef vi Illustrerad Vetenskap (Science Illustrated), Prosthetic arm connected to bone and nerves, Nr. 3/2015:17.Print. Denmark (Illustreret Videnskab), Iceland (Lifandi Vísindi), Norway (Illustrert Vitenskap), Sweden (Illustrerad Vetenskap), Finland (Tieteen Kuvalehti), Germany (Science Illustrated, old Illustrierte Wissenschaft), USA (Science Illustrated), Greece, Netherlands (Wetenschap in. Vetenskapsrådet är Sveriges största statliga forskningsfinansiär och ger stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden Nyhetsbrev nr 3 2017 . Läs nyhetsbrev 2017:3 här. Enligt en studie från Vetenskap & Allmänhet har förtroendet för humaniora som forskningsområde länge.

2013 - skanelan.reumatikerforbundet.or

3 # 22/5 - 2017 FORSKNING & BEHANDLING VID medicinsk biokemi och biofysik på KI. Studien Nyhetsbrev Forskning och Behandling vid Parkinson Nr 3 Maj 2017.do 2017 NEUROFÖRBUNDET MALMÖ Nr 3 Fotvårdsspecialisten Tina har medicinsk fotvård för våra medlemmar till ett mycket förmånligt pris Medicinsk vetenskap skapar nya etiska dilemman. Några av vår tids hetaste idédebatter äger rum vid den medicinska forskningsfronten. Göran Hermerén och P C Jersild har suttit många år i Statens medicinsk-etiska råd med uppgift att hantera djupt kontroversiella frågor som abort, dödshjälp, stamcellsforskning och reservdelsbarn

Forskningsnotiser Tandläkartidningen Nr 2 2017

Försättsblad tentamen - Fakulteten för hälsa och samhälle . Mobiltelefoner ska vara avstängda och förvaras åtskilda från studenten, liksom ytterkläde Hjertenyt nr. 3, 2016 Klik på bladet og læs artiklerne. TEMA: Psykiske reaktioner overses (s. 11-17) Ny undersøgelse: Psykiske reaktioner bliver overset ved hjerte-kar-sygdom Med beskeden om hjerte-kar-sygdom følger ofte en skræmmende tid med mange omvæltninger Medicinsk vetenskap skapar nya etiska dilemman. Några av vår tids hetaste idédebatter äger rum vid den medicinska forskningsfronten. Göran Hermerén och P C Jersild har suttit många år i Statens medicinsk-etiska råd med uppgift att hantera. Figur 4 - Afgørelser 2017 fordelt efter graviditetslængde De resterende 82 sager var på medicinsk indikation, afgjort efter Sundhedslovens § 94, stk. 1 nr. 3. Af disse sager var kromosomafvigelse, som f.eks. trisomi 18 foreneligt med Edwards syndrom eller trisomi 21 forenelig Välkommen till Nyhetsbrev nummer 3-2017! Vi har fått ytterligare nya medarbetare till kansliet och vi inleder med en kort presentation av dem. Vi vill också påminna om att vissa notiser i det här nyhetbrevet är en upprepning från det förra brevet. Det beror på att vi vill vara säkra på att informationen når fram till alla

Tidningen Vakna! 2017 Ämnesregiste

Köp & sälj Tidskrift Tidning Magasin Vetenskap & Historia på Tradera.com ᐈ Fynda bland 395 annonser • Begagnat & nytt, auktion & fast pris till salu Köp enkelt på Tradera.co Medicinsk access nummer 3 2008. Läkemedelsföretag och deras marknadsföring Medicinsk Access Nr 3 2008. Den moraliske medicinjournalisten Medicinsk access nummer 2 2008. Genetisk testning kommer alltmer i sjukvården Medicinsk access nummer 1 2008. Debatt: En björntjänst att förenkla en komplex verklighet Medicinsk access nummer 8/9 200

Vårdcentral nr 4 Rubrik: Vårdcentralens samarbete med jourläkarcentralen Ljungby. Patientnära medicinsk kvatlitetsutveckling avseende Bakgrunden Enligt statistik 2017 ligger VC nr 4 sämst i västra Kronoberg avseende sökande på JLC, 136 besök per 1000 listade (lägst 52 besök per 1000 listade). Må Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri, sida 106, Läst 3. Nordisk tidskrift för vetenskap, konst och industri nr 3, s 239-251. Dagstidningsartiklar. För artiklar i dagstidningar anger du författare, år, artikelns titel inom. 1865 _1884, Nordisk Tidskrift för vetenskap, konst och industri. Landshövdingarnas. Vetenskap Vad är evidensbaserad medicin? Kunskap inom ortomolekylär medicin finns dokumenterad i kontrollerade vetenskapliga studier. Här återfinns såväl noggranna fallstudier som randomiserade kontrollstudier. Alla studier får bedömas för sig och sedan värderas i ett större sammanhang gentemot all annan relevant forskning Lov om ændring af lov om forsøgsordning med medicinsk cannabis og lov om euforiserende stoffer (Eksport af cannabisbulk, brug af pesticider, kontraktudlægning, tilskudsordning, gebyrer m.v.) § 1 I lov nr. 1668 af 26. december 2017 om forsøgsordning med medicinsk cannabis foretages følgende ændringer: 1. § 3, nr. 2, ophæves, og i stedet.

populär: